ЗНО з історії України 2021: Церква (частина 2)

  Відкрито набір у групи підготовки до ЗНО і ДПА 2022! Старт занять – 13 вересня!


  Річна підготовка в Академіці – це курс підготовки до ЗНО і ДПА з основних навчальних предметів. Програма курсу охоплює усю необхідну для ЗНО і ДПА теорію та практику, уміщену у 70-72 занять тривалістю 90 хвилин.Заняття відбуваються у відділеннях Академіки та онлайн.


   Церква та релігія в Україні — одна з обов’язкових тем на ЗНО з історії України 2021. Публікуємо продовження конспекту вебінару на тему “Церква у ЗНО з історії України” від викладача історії Євгена Дубовінського. Першу частину можна переглянути тут.

   Церква у XIV – XVI ст.

   У другій половині 14 століття Київ, Чернігів, Східне Поділля, Волинь були у складі Великого князівства Литовського, а Галичина та Західне Поділля ввійшли до Польського королівства.

   У 1385 році було укладено Кревську унію. Відповідно до умов унії, князь литовський Ягайло одружувався з польською принцесою Ядвігою і ставав королем Польщі. Литва натомість мала стати католицькою країною.

   Гонінь на православних все ж не було –  в Польщі та Литві була відносна толерантність до релігій. Православна церква жила спокійно до кінця 16 ст.


   З 1517 року розпочинається Реформація в Європі — поява протестантизму, руху за реформування Католицької церкви. Католицька церква боролась з протестантами, але зрозуміла, що повинна змінюватись.

   Контрреформація (Католицька реформа) — поява ордену єзуїтів (для поширення ідей католицизму). Таке поширення здійснювалася через освіту — освіта була дуже якісною, але з католицьким спрямуванням.   Православна церква не реформувалася, але міщани, світські люди зрозуміли, що вони самі можуть розвивати освіту, щоб зберігати і поглиблювати православну віру.

   У 1586 році було засновано Львівську братську школу. Ще раніше Іван Федоров коштом Львівського братства створив перші друковані книжки: «Апостол» і «Буквар».

   ЗНО з Історії: Успенська церква та вежа Корнякта у Львові
   Успенська церква та вежа Корнякта у Львові

   1586 рік —  Львівське братство отримало право на ставропігію,   підпорядкування не місцевому керівництву, а Константинопольському патріарху. Львів, Галичина і Волинь — центри православ’я.

   Однак церковне керівництво думає, що міщанам не треба втручатись у справи Церкви.


   Київський митрополит Михайло Рагоза хоче реформувати Церкву, але за допомогою нового сильного покровителя – не патріарха Константинопольського, а Папи Римського. Київська митрополія підпорядковується Папі Римському за умовами Берестейської унії 1596 року. Так було створено Унійну церкву (Українська греко-католицька церква).

   Умови унії:

   Київська митрополія приєднується до Католицької церкви, визнає зверхність Папи Римського;

   зберігається східний (“православний”) обряд і церковнослов’янська мова богослужінь;

   Однак далеко не всі підтримували такі зміни.

   Отже, після унії існували вже дві церкви: Унійна — легальна (поширює свій вплив), Православна — нелегальна, що не захотіла приєднуватись до Папи Римського.


   Детальніше про підготовку до ЗНО з Академікою можна прочитати тут ☺️


   Церква у XVII ст.

   На початку 17 ст. правив Унійною церквою Іпатій Потій («батько унії»). Він силоміць переводив деякі парафії на унію, захоплював церкви. Один з діячів, що сприяли укладенню унії (їздив до Риму домовлятись).

   Під час підготовки та реалізації унії виникало багато критики від обох сторін. З’явились полемічні твори (автори яких вступали в полеміку — суперечку) на захист сторін. Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький — відомі полемісти.

   Після унії центром православ’я знову став Київ.

   1615 — заснування Київської братської школи.

   У 1620 році Київське братство отримало підтримку козацтва під проводом П. Сагайдачного. Тепер якщо хтось хотів мати справу з Православною церквою, то мав би справу з козаками. Тоді саме тривала доба героїчних походів, тому з козаками ніхто конфліктувати не хотів.

   У 1620 році козаки попросили одного з патріархів (Феофана) призначити митрополита — це ознаменувало відновлення православної ієрархії, яка тепер перестала бути нелегальною.

   1632 рік — король Польщі Владислав IV  випустив “Пункти для заспокоєння народу руського”,  одним із пунктів якого була легалізація церкви. Це значить, що церква може офіційно володіти майном, землею, розвиватись.

   Розвиток православ’я у цей час пов’язаний з діяльністю православного митрополита Петра Могили (1633 – 1647).

   ЗНО з історії: Петро Могила
   Петро Могила


   Підготовка до ЗНО з історії стане легше, якщо використаєш правила запам’ятовування матеріалу у нашій статті😉   1632
   — створено Києво-Могилянський колегіум (Київська братська школа об’єдналася з Лаврською школою). У 1701 році отримала статус академії.

   Могила заснував друкарню, відновлював пам’ятки — Собор святої Софії.

   Петро Могила помер перед переламними моментами в Україні: національно-визвольною війною (Хмельниччина) (1648-1657), добою Руїни.

   У 1654 році Хмельницький захотів сильнішого союзника – Москву (не в останню чергу через релігію, там також православні, тому думали, що буде краще ніж з польським королем-католиком).

   У 1654 році відбулася Переяславська рада, на якій було затверджено укладення союзу з Москвою. Київський митрополит не хотів присягати Московському царю, адже розумів, що Київська церква так може дуже швидко втратити самостійність.

   Тим не менш з 1686 рік Київський митрополит мав підпорядкуватися Московському патріархові.

   Церква у XVIII-XIX ст.

   Характеризувало стан Церкви у XVIII столітті (Лівобережжя):

   1. поступова втрата самостійності православних ієрархів під впливом Москви
   2. українське бароко (козацьке/мазепинське)
   3. діяльність Києво-Могилянської академії.

   Правобережжя протягом XVIII століття було у складі Речі Посполитої, тому там за підтримки держави поширився греко‑католицизм. Однак вже в XIX столітті ці землі належали Російській імперії, де державною релігією було православ’я.

   1830-31 роки — відбувається польське повстання, яке стало приводом для ліквідація УГКЦ на Правобережжі у 1839 р.

   На Західноукраїнських землях наприкінці XVIII — у ХІХ столітті Греко-католицька церква навпаки посилюється через:

   1. реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ
   2. підвищення освітнього рівня священників (семінарія у Відні для греко-католиків, згодом семінарії у Львові та Ужгороді). Типовий освічений українець-галичанин був випускником семінарії.

   Початок українського національного відродження Галичини розпочинається саме із заснування Товариства греко-католицьких священиків для просвіти народу (1816 рік, Іван Могильницький).

   Церква протягом ХХ ст.

   Розквіт Греко-католицької церкви за митрополита Андрея Шептицького (1900—1944). Він походив зі знатного роду, був меценатом, підтримував український рух, долучився до захисту євреїв у часи Голокосту.

   ЗНО з Історії: Андрей Шептицький
   Андрей Шептицький

   У період 1917-1920 року Церква також переживала зміни, вона почала усвідомлювати власну окремішність.

   1921 рік – відбулося створення Української автокефальної православної церкви (автономна, самостійна, що відділялась від Російської церкви). Василь Липківський — митрополит.

   Функціонувала вже в часи СРСР, у  часи антирелігійної політики. За Сталіна політика стала жорсткішою, і УАПЦ у 1930 році було ліквідовано.

   Руйнували і визначні пам’ятки церковної архітектури: Михайлівський золотоверхий монастир зруйновано саме в 1930-х роках (відбудовано у 1990-х).

   Галичина, Волинь і Закарпаття були приєднані до СРСР після Другої світової війни. Там також проходила антирелігійна кампанія. На Львівському “соборі” у березні 1946 року було ліквідовано УГКЦ. 

   Йосип Сліпий — митрополит УГКЦ (після Шептицького). Управляв церквою під час ліквідації, його було заарештовано і ув’язнено до початку 1960-х років. Під час відлиги до керівництва СРСР зверталась західна громадськість і Папа Римський. Через це митрополита звільнили і він за кордоном почав розвивати УГКЦ.

   У середині 1980-х років почалась перебудова, що призвело до розвалу СРСР. Поступово відбувалась лібералізація політики щодо Церкви. Можна було публічно показувати свою релігійність.

   1988 рік — святкування тисячоліття Хрещення Русі — символічний момент повернення Церкви в життя суспільства.

   Церква в незалежній Україні

   Є кілька визначень, що характеризують загальний розвиток Церкви у незалежній Україні.

   1. Поліконфесійність — немає державної релігії, можна сповідувати будь-яку релігію.

   2. Екуменізм —рух за співпрацю/об’єднання християн різних конфесій (наприклад, греко-католиків і православних).

   Важливою персналією у Церкві часів незалежності є Любомир Гузар, митрополит УГКЦ (2005-2011 роки), сподвижник Йосипа Сліпого. Він був ініціатором перенесення центру УГКЦ до Києва.

   ЗНО з історії: Любомир Гузар
   Любомир Гузар   Обов’язкові дати на ЗНО з історії:

  • 1385 р. – Укладання Кревської унії
  • 1556-1561 рр. – Створення Пересопницького Євангелія
  • 1586 р. рр. – Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові
  • 1596 р. – Берестейська церковна унія: утворення Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
  • 1632 р. – «Пункти для заспокоєння руського народу». Утворення Києво-Могилянської колегії
  • 1686 р. – «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою. Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархові.
  • 1816 р. – Створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків
  • 1830 – 1831 рр. – Польське визвольне повстання повстання
  • 1839 р. – Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі
  • 1900 р. – Обрання А. Шептицького митрополитом УГКЦ
  • 1921 р. – Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ)
  • березень 1946 р. – ліквідація УГКЦ
  • Євген Дубовінський,
   викладач освітнього центру “Академіка”
   магістр історії

   Фотографії:
   Фото 1. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Lviv_Kornakta_2007.jpg
   Фото 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Petro_Mohyla-_big.jpg
   Фото 3. http://ichistory.org.ua/wp-content/uploads/2015/09/articlefiles_45451_sheptytskyy.jpg
   Фото 4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Lubomyr_Husar.jpg/800px-Lubomyr_Husar.jpg   Перевір свої знання, пройшовши короткий тест