Історія України 11 клас

  Пройди вступний тест і дізнайся свій рівень знань.

  Просимо тебе обов'язково залишити своє ім'я та номер телефону або нікнейм у телеграмі, щоб викладач міг зв'язатися з тобою та надав тобі зворотній зв'язок по тесту.

  Прізвище та ім\'я
  Нікнейм у телеграмі
  Електронна пошта
  1. Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці – міді, утвердження  відтворюючих форм господарювання – це характерні риси розвитку людського  суспільства в епоху
  2. Пектораль
  Позначте народ, якому належав зображений витвір майстра-золотаря

   

  3.
  Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела: 

  «Отець бо його... землю... хрещенням просвітив, а сей великий князь... засіяв книжними словами серця віруючих людей...»? 

  4. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?
  «... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...» 

   

  5. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI – першій половині XVII ст. перебували 
  6. У якому Хотинська фортецямісті розташований замок, зображений на фото?
  7. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими 

   

  8. Про яку причину Національно-визвольної війни українського народу середини ХVIІ ст. йдеться в уривку з історичного джерела: «Тутешні селяни заслуговують на співчуття. Вони мусять працювати власноручно й зі своїми кіньми три дні на тиждень на користь свого пана, а також сплачувати йому певну кількість …хліба, багато півнів, курей, гусей і курчат перед Великоднем, Трійцею та Різдвом…»?

   

  9. Період Руїни характеризувався 
  10.

  У якому році було укладено документ, цитату з якого подано нижче?

  «Війська реєстрового дозволяємо впровадити на двадцять тисяч, і це військо через гетьмана і старшину має бути зареєстроване у воєводстві Київському, нічого не займаючи із Брацлавського та Чернігівського...»

   

  11. У якому році було укладено документ, цитату з якого подано нижче?

  «Україна, тобто землі у воєводствах Чернігівському, Київському і Брацлавському, стає вільною і незалежною країною і знов єднається із Королівством Польським і Великим Князівством Литовським під назвою Великого Князівства Руського…»

  12.

  Яка з подій XVIII ст. відбулася найраніше?

   

  13.

  Знищення Задунайської Січі спричинено 

   

  14. Яка організація в своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності: «...політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути. ...при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися повної рівності співгромадян... Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх племен. ...правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»? 
  15. Повстання під проводом У. Кармалюка в першій половині ХІХ ст. було проявом поширення в Наддніпрянщині

   

  16. Серед монополістичних об’єднань капіталістів у підросійській Україні на початку 20 ст. переважали:
  17. Одним із результатів боротьби українського національного руху на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.  було:

   

  18. Чортківська офензива – це:
  19. Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?
  «Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».
  20. До складу якої держави у міжвоєнний період належало Закарпаття?
  21. До складу якої держави у міжвоєнний період належала Буковина?
  22. З'ясуйте, які факти біографії, наведені нижче, належать діячу, зображеному на фотоПантелеймон Куліш